NIEZBĘDNIK STUDENTA – czyli najczęstsze pytania studentów!

NIEZBĘDNIK STUDENTA – czyli najczęstsze pytania studentów!

 

 1. Do kiedy płacić za warunki?
 2. Co to jest PDW?
 3. Jak się zapisać na W-F/PDW/WDW/lektorat?
 4. Gdzie szukać materiałów od prowadzących?
 5. Jak napisać maila do prowadzących?
 6. Gdzie sprawdzić kiedy jest egzamin?
 7. Co oznacza SS1, SS2, NS1, NS2?
 8. Jak się liczy średnią do stypendium?
 9. Jak uzyskać stypendium?
 10. Jak dołączyć do Koła Naukowego?
 11. Jak się zapisać na seminarium?
 12. Jak znaleźć wykładowcę na Wydziale?
 13. Gdzie są sale zaczynające się na A, B i C?
 14. Czy jest aula C? XD
 15. Gdzie mogę się zgłosić jak prowadzący postępuje niesprawiedliwie?
 16. Gdzie zgłosić uwagi co do prowadzących?
 17. Nie zdałem/am ćwiczeń – co teraz?
 18. Kim jest starosta?
 19. Do kogo napisać podanie o zmianę grupy?
 20. Do kogo napisać podanie o dług ECTS?
 21. Co to jest Erasmus+?
 22. Kiedy melo w Krzywym Domku?
 23. Czy jako drugi język obcy mogę wybrać ten, na którym byłem/am na pierwszym roku?
 24. Czy trzeba robić szkolenie biblioteczne i kurs BHP?
 25. Co to są ECTS?
 26. Kiedy podbija się legitymacje?
 27. Co to jest warunek?
 28. Gdzie sprawdzać sylabusy?
 29. Dni rektorskie i jak ew. je sprawdzić samemu?
 30. Gdzie szukać planu zajęć?
 31. Jak sprawdzić który jest tydzień na WE UG?
 32. Jak działa przedłużenie sesji poprawkowej i gdzie to załatwić?
 33. Gdzie jest mój dziekanat?
 34. Czym jest termin zerówkowy/zerówka?
 1. Do kiedy płacić za warunki?

Płaci się zawsze przed semestrem, w którym będą odbywać się przedmioty objęte warunkiem, czyli np. jeśli oblejesz przedmiot w semestrze zimowym, to przed rozpoczęciem kolejnego semestru zimowego w następnym roku akademickim, należy zapłacić za warunek.

 1. Co to jest PDW?

PDW to przedmiot to wyboru. Jest wybierany na różnych semestrach  (nie ma na pierwszym semestrze licencjatu) i ma różne formy – najczęściej wykłady w grupach ok. 30 osób. O zapisach na PDW można szukać informacji przed początkiem semestru w aktualnościach na stronie Wydziału. Zapisy odbywają się poprzez Portal Studenta w zakładce Zapisy na ekonomii. Tam w odpowiednim dniu będzie spis przedmiotów, na które będzie można się zapisać oraz liczba miejsc.

 1. Jak się zapisać na W-F/PDW/WDW/lektorat?

Zapisy na PDW i WDW prowadzone są na Portalu Studenta w zakładce Zapisy na ekonomii. Na w-f i lektorat można zapisać się przez Portal Studenta, jednakże na te zapisy są odpowiednie zakładki. W przypadku wychowania fizycznego i wykładu ogólnouczelnianego należy jednak pamiętać, że zapisy odbywają się w tym samym czasie dla wszystkich kierunków, w związku z czym serwery zazwyczaj padają w tym czasie.

 1. Gdzie szukać materiałów od prowadzących?

Prowadzący – jeśli udostępniają materiały – zazwyczaj umieszczają je na stronie Wydziału w zakładce Pracownicy. Tam należy wyszukać pracownika po nazwisku, wejść w zakładkę „dla studentów” i tam w odpowiednim miejscu powinny być ustalone materiały. Czasami też prowadzący przesyłają materiały na maila lub w inny sposób.

 1. Jak napisać maila do prowadzących?

Pisząc maila do wykładowcy pamiętaj przede wszystkim o tym, by adres e-mail nie był rażąco niestosowny (np. goracakicia69@buziaczek.pl) oraz by w temacie określić przede wszystkim nazwę przedmiotu, którego dotyczy mail i krótkie hasło dotyczące tematyki – np. nieobecność, odrobienie zajęć, udostępnienie materiałów, termin egzaminu. Zaczynając maila najlepiej napisać „Szanowny Panie” lub „Szanowna Pani” i wpisać tytuł naukowy. Tytuł ten najlepiej sprawdzić na stronie – w przypadku prof. dr hab.  oraz dr hab., prof. UG piszemy „Profesorze/Profesor”, w przypadku dr i dr hab. piszemy „Doktorze/Doktor” (uwaga, w przypadku, gdy rozpoczęła się procedura zatrudnienia jako profesora nadzwyczajnego UG, teoretycznie należy napisać „Profesorze/Profesor”), zaś w przypadku magistrów można napisać „Magister” lub nie pisać tytułu. Następnie w uprzejmy sposób określić przedmiot i tematykę maila. Dobrymi zwrotami mogą być „Chciałbym/abym zwrócić się z uprzejmym pytaniem”, „uprzejmie proszę o udostępnienie informacji” czy „w imieniu grupy X, zwracam się z uprzejmą prośbą o”. Kończąc maila najlepiej napisać „Z wyrazami szacunku,” i niżej napisać imię i nazwisko oraz numer albumu (a jeśli w imieniu grupy/roku – funkcję lub po prostu „student/ka Ekonomii/MSG grupy X”). Jeśli zaś kierujesz maila do kierownika katedry, prodziekana czy dziekana w sprawach związanych z tymi funkcjami, zacznij maila od „Szanowny/a Panie/i Kierownik/Dziekan” (do prodziekana również należy się zwracać per „dziekan”). Pamiętaj także, by nie stosować kolokwializmów czy nie być zbyt roszczeniowym.

 1. Gdzie sprawdzić kiedy jest egzamin?

Poza informacją od starosty grupy lub roku, takich informacji można szukać na stronie Wydziału. Po wejściu na stronę, klikamy „Plany i programy” i plik „Sesja” bądź „Sesja poprawkowa” w zależności od tego, która nas interesuje. Tam są pokazane rezerwacje pomieszczeń do przeprowadzenia egzaminu. Szukaj najlepiej po prowadzącym i kierunku, np. 2 EK SS1 TP, czyli II rok Ekonomii stacjonarnych studiów licencjackich specjalności Teoria Przedsiębiorstw.

 1. Co oznacza SS1, SS2, NS1, NS2?

Kolejno – stacjonarne studia I stopnia (czyli na nasze dzienne licencjackie), stacjonarne studia drugiego stopnia (dzienne magisterskie), niestacjonarne studia I stopnia (zaoczne licencjackie) i niestacjonarne studia II stopnia (zaoczne magisterskie).

 1. Jak się liczy średnią do stypendium?

Średnią do stypendium liczy się z całego poprzedniego roku akademickiego. Do średniej liczy się tylko te oceny z przedmiotów, które kończą się egzaminem, przy czym nie liczy się tych, które mają swój odpowiednik w wykładach. Na przykład jeśli masz ćwiczenia i wykład z Makroekonomii, to liczysz tylko ocenę z egzaminu z wykładu. Liczy się także ocenę końcową z języka z egzaminu końcowego. Średnia jest arytmetyczna.

 1. Jak uzyskać stypendium?

W celu uzyskania stypendium za wysoką średnią należy złożyć wniosek (najczęściej do połowy października) do swojego dziekanatu, w którym podaje się średnią uzyskaną za poprzedni rok i swoje dane wraz z numerem konta. Jeśli znajdziesz się wśród ok. 10% najlepszych studentów na kierunku, będziesz otrzymywać stypendium przez 9 miesięcy. Pierwsza wypłata jest jednak w grudniu z wyrównaniem za poprzednie miesiące.

W przypadku stypendium naukowe (np. za artykuły naukowe), sportowego czy artystycznego (za wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne), należy złożyć wniosek do swojego dziekanatu z potwierdzeniem osiągnięć.

W przypadku stypendium socjalnego i specjalnego należy wniosek złożyć do pokoju 105 wraz z dokumentacją potwierdzającą dochody własne i rodziny lub inne dokumenty dotyczące stypendium.

 1. Jak dołączyć do Koła Naukowego?

Każde działające Koło Naukowe przeprowadza rekrutację w stosownym dla siebie terminie. Można wypatrywać stoisk i plakatów tych kół lub poszukać informacji o danym Kole Naukowym na stronie Wydziału czy facebooku i napisać do niego pytanie w sprawie rekrutacji czy jego działalności.

 1. Jak się zapisać na seminarium?

Zapisy na seminarium odbywają się na specjalnej stronie, do której link udostępniony jest w niedługim czasie przed terminem zapisów. Odbywają się pod koniec trzeciego semestru i informacji należy wypatrywać w aktualnościach na stronie Wydziału. Po wejściu w link i otwarciu zapisów należy wybrać preferencje co do promotorów, ustawiając w odpowiedniej kolejności od najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego.

 1. Jak znaleźć wykładowcę na Wydziale?

Chcąc znaleźć wykładowcę na Wydziale można zapytać o niego np. w portierni (na prawo od wejścia), ponieważ stamtąd wykładowcy biorą klucze do sal. Dzięki temu można się dowiedzieć, w której jest sali. Można również poszukać sekretariatu (informacje co do jej umiejscowienia można znaleźć na stronie – szukamy pracownika, patrzymy na instytut lub katedrę i następnie numer pokoju). Oczywiście, jeśli według strony powinny odbywać się konsultacje danego dnia o danej godzinie – można wtedy szukać wykładowcy w podanym na stronie pokoju.

 1. Gdzie są sale zaczynające się na A, B i C?

Sale zaczynające się na A są w budynku A. To jest ten budynek, do którego się wchodzi od razu i obejmuje on pokoje prowadzących, dziekanat, sekretariaty i administrację. Są to więc korytarze nad i pod dziekanatem. Sale zaczynające się na B są w budynku B, który mieści się na wprost od wejścia (na końcu korytarza). Wszystkie sale z budynku B mają numery powyżej 400. Na parterze są sale z numerami od 400, na pierwszym piętrze od 500, a na trzecim od 600. W budynku C (nad aulą D, czyli od drugiego wejścia lub idąc od głównego wejścia pójść na prawo, na końcu korytarza w lewo i znajdziemy się przy auli D) i mają numery od C1 do C300+.

 1. Czy jest aula C? XD

Lol, nie ma. Jest tylko aula A, aula B, aula im. Tadeusza Ocioszyńskiego (popularnie nazywana aulą O) i aula D, która jest w budynku C.

 1. Gdzie mogę się zgłosić jak prowadzący postępuje niesprawiedliwie?

W przypadku niesprawiedliwego postępowania prowadzącego przedmiot, należy sprawę zgłosić do kierownika katedry, w której pracuje lub do prodziekana ds. kształcenia wraz z wyjaśnieniem okoliczności. Bardzo dobrze by było również poinformować Radę Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego o takiej sytuacji.

 1. Gdzie zgłosić uwagi co do prowadzących?

Uwagi można zgłaszać zarówno do kierowników katedr (w których pracują ci prowadzący), prodziekana ds. kształcenia, jak i do Rady Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego.

 1. Nie zdałem/am ćwiczeń – co teraz?

Jeśli nie udało Ci się zaliczyć ćwiczeń, spytaj prowadzącego/prowadzącą o możliwość dodatkowego zaliczenia przedmiotu (dodatkowy termin kolokwium, jakaś praca, odpowiedź ustna, odrobienie zajęć). Jeśli jednak już nic nie da się zrobić, to niestety należy złożyć podanie o dług ECTS. Istotne jest jednak to, że jeśli ćwiczenia mają też odpowiednik w wykładach i kończy się egzaminem, to nie można przystąpić do egzaminu z wykładów (nawet jeśli by się podeszło, prowadzący wykład nie może wpisać oceny pozytywnej).

 1. Kim jest starosta?

Starosta jest przedstawicielem grupy lub roku wybieranym spośród studentów grupy lub roku. Do zadań starosty należy przede wszystkim reprezentowania studentów przy rozmowach z prowadzącymi, przekazywanie próśb dotyczących całej grupy lub roku, ustalania terminów egzaminów (czasami rezerwacje sal) i negocjowanie terminów poprawkowych. Grupa lub rok może także ustalić dodatkowe obowiązki starosty, jak i zasady jego powołania lub odwołania.

 1. Do kogo napisać podanie o zmianę grupy?

Podanie o zmianę grupy należy kierować do prodziekana ds. kształcenia. Podanie to powinno zawierać sensowną argumentację. Ponadto, ze względu na liczne problemy z lepszym/gorszym planem i dużym gronem studentów chcących zmienić grupę, dobrze by było znaleźć studenta tej drugiej grupy, z którym chciałoby się zmienić. Można też ustalić z prowadzącymi ćwiczenia, by zmienić grupę ćwiczeniową.

 1. Do kogo napisać podanie o dług ECTS?

Podanie o dług ECTS pisze się do prodziekana ds. kształcenia do końca sesji poprawkowej lub po uzyskaniu ostatniego wpisu z oceną negatywną.

 1. Co to jest Erasmus+?

Jest to program wymiany studenckiej, dzięki któremu można studiować za granicą przez cały semestr. W ofercie Wydziału jest sporo uczelni, do których można pojechać, jednakże należy spełnić szereg wymagań, m.in. znajomość języka. Na wyjeździe otrzymuje się także stypendium, którego celem jest opłacenie studiów, akademika lub życia.

 1. Kiedy melo w Krzywym Domku?

Zawsze.

 1. Czy jako drugi język obcy mogę wybrać ten, na którym byłem/am na pierwszym roku?

Nie. Wyjątkiem są studia magisterskie, na których można ponownie wybrać język angielski.

 1. Czy trzeba robić szkolenie biblioteczne i kurs BHP?

Szkolenie biblioteczne i kurs BHP trzeba zrobić w ustalonym do tego terminie (listopad i koniec semestru. Niezaliczenie szkoleń w czasie skutkuje koniecznością składania podania o dług ECTS, czyli o warunek z tego przedmiotu.

 1. Co to są ECTS?

Są to punktu przydzielane każdemu przedmiotowi przydzielana według teoretycznej trudności danego przedmiotu i czasu, jaki należy spędzić, by go zaliczyć. W semestrze suma punktów ECTS jest równa 30. W przypadku oblania przedmiotu (w sesji poprawkowej), nie uzyskuje się punktów, które są jemu przydzielone. Wtedy więc należy złożyć podanie o dług w ilości tych punktów przydzielonych do oblanego przedmiotu. Przedmiot ten należy w następnym roku akademickim koniecznie zaliczyć, by uzyskać powyższe punkty. Każdy punkt długu ECTS szacuje się na wartość 100 punktów, więc przed rozpoczęciem semestru, w którym się powtarza przedmiot, należy uiścić opłatę (na indywidualne konto, którego numer rachunku student ma na Portalu Studenta). Nie można jednak w jednym semestrze przekroczyć 12 punktów długu ECTS, a skumulowanych 20 (czyli np. za semestr zimowy 11 i semestr letni 10, łącznie ma się ponad 20 punktów długu ECTS).

 1. Kiedy podbija się legitymacje?

Legitymację można podbić po rozliczeniu semestru (po wpisanych wszystkich ocenach w indeksie).

 1. Co to jest warunek?

Warunek oznacza powtarzanie przedmiotu, którego nie udało się zaliczyć w poprzednim roku akademickim. Warunek jest przydzielany po pozytywnym rozpatrzeniu przez prodziekana ds. kształcenia i uiszczeniu opłaty za każdy punkt ECTS przydzielony do tego przedmiotu.

 1. Gdzie sprawdzać sylabusy?

Sylabusy najlepiej sprawdzać na stronie Wydziału w zakładce pracownicy na profilu danego prowadzącego (w zakładce prowadzone przedmioty powinny być umieszczone sylabusy). Można również szukać sylabusów w zakładce studia, a następnie należy kliknąć „Sylabusy”. Tam należy wybrać rok, kierunek, specjalność, itp.

 1. Dni rektorskie i jak ew. je sprawdzić samemu?

Zazwyczaj dni rektorskie i godziny dziekańskie (czyli dni i godziny, w których nie ma zajęć) są zamieszczone w Organizacji roku akademickiego w „Plany i programy” na stronie Wydziału. Informacji o godzinach dziekańskich i dniach rektorskich można również szukać na stronie Wydziału w aktualnościach, na fanpage’u Wydziału lub Rady Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego lub niekiedy na plakatach przy dziekanacie.

 1. Gdzie szukać planu zajęć?

Plany zajęć są umieszczone na stronie Wydziału, w zakładce „Plany i programy”, gdzie należy wybrać po lewej stopień studiów. Pojawi się strona, na której są wrzucone plany (na ogół na tydzień lub dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru są zaktualizowane plany na kolejny semestr).

 1. Jak sprawdzić który jest tydzień na WE UG?

Można to zrobić na dwa sposoby. Jednym jest wejście na stronę Wydziału, gdzie w górnym prawym rogu jest kwadrat z jedynką lub dwójką. Oznacza on aktualny tydzień. Można także wejść w „Plany i programy” i plik „I II Tydzień”.

 1. Jak działa przedłużenie sesji poprawkowej i gdzie to załatwić?

Przedłużenie sesji poprawkowej polega najczęściej na tym, że prowadzący zgadza się na dodatkowy termin po sesji poprawkowej w wyniku nadzwyczajnych okoliczności. Wtedy też należy złożyć podanie o przedłużenie sesji poprawkowej do dziekanatu, adresowane do prodziekana ds. kształcenia, wraz z uzasadnieniem.

 1. Gdzie jest mój dziekanat?

Każda grupa ma przydzielony dziekanat i przy każdym dziekanacie jest spis grup, które obsługuje. Również przed wejściem na korytarz przy dziekanacie jest większy spis z numerami sal. Można także znaleźć swój dziekanat na stronie Wydziału, w zakładce „Dziekanat”, gdzie należy wybrać tryb studiów po lewej.

 1. Czym jest termin zerówkowy/zerówka?

Jest to ustalony wcześniejszy termin egzaminu, który może funkcjonować jako zastępczy termin egzaminu w sesji podstawowej. Nie jest jednak objęty regulaminem i występuje dość rzadko.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *