ORGANIZACJE STUDENCKIE

WAŻNE INFORMACJE

Każde Koło Naukowe ma prawo o ubieganie się o środki finansowe z Parlamentu Studentów UG. Terminy składania projektów i preliminarzy na poszczególne kwartały : I kwartał – do 10 stycznia II kwartał – do 15 marca III kwartał – do 15 czerwca IV kwartał – do 15 października Miejsce składania wniosków:  Biuro PSUG mieści się w budynku dawnej stołówki przy …

WAŻNE INFORMACJERead More »