wybory

Wybory do Rady Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego

Obwieszczenie Rady Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego UG

Obwieszczenie Wydziałowej Komisji Wyborczej

Rady Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego UG

 

Wybory do Rady Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego UG odbędą się w dniach 18, 20, 21 i 22 listopada w godzinach 9.30-15.15 na Wydziale Ekonomicznym UG, w miejscu stoiska Wydziałowej Komisji Wyborczej.

Na Wydziale Ekonomicznym UG utworzono jeden okręg wyborczy obejmujący wszystkich studentów Wydziału. Liczba miejsc do obsadzenia wynosi 6, czyli połowę ogólnej liczby członków Rady Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego UG zgodnie z Regulaminem Samorządu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 marca 2001 roku z późniejszymi zmianami.

 

Każdy student może zagłosować jeden raz. Można udzielić poparcia maksymalnie 3 kandydatom. Nie można oddać kilku głosów na jednego kandydata. Kartę do głosowania Wydziałowa Komisja Wyborcza wydaje w trakcie wyborów po okazaniu aktualnej legitymacji studenckiej. Po otrzymaniu karty, należy zaznaczyć kandydatów, którym się udziela poparcie w formie „X” lub „V”. W przypadku zaznaczenia więcej niż 3 kandydatów bądź oddania kilka głosów na kandydata oddany głos uznaje się za nieważny.

 

Czynne prawo wyborze posiada każdy student Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Zgłoszeń Kandydatów można dokonywać osobiście w biurze Rady Samorządu Studentów w następujących terminach: 6-9 i 13-17 listopada w godzinach 13:00-13:30 w pokoju 406, bądź elektronicznie na adres e-mail: rssekonom@gmail.com do 17 listopada do godziny 15:00. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, numer indeksu, kierunek i rok studiów oraz adres e-mail. Kandydat zostanie wpisany na listę kandydatów po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej. W zgłoszeniach elektronicznych niezbędny jest dwustronny skan lub zdjęcia (umożliwiające poprawną identyfikację własności i ważności legitymacji) ważnej legitymacji studenckiej. Do zgłoszenia kandydat może dodać krótki opis osiągnięć oraz swoich planów związanych z działalnością w Radzie Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego zgodny z plikiem Opis kandydata. Kandydat oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Wyborów i zobowiązuje się do przestrzegania zgodnie z nim pod rygorem unieważnienia kandydatury.

 

Komisja ogłosi wyniki głosowania na swojej stronie internetowej, w gablocie Rady Samorządu Studentów na Wydziale Ekonomicznym UG oraz w mailu do każdego z kandydatów 23 listopada 2017 r.

 

W skład Wydziałowej Komisji Wyborczej wchodzi:

Tomasz Bagiński, Natalia Jaworska, Mikołaj Ostrowski, Patrycja Serafin, Robert Wasilewski.

Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać bezpośrednio do Wydziałowej Komisji Wyborczej.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *